Verbindingen

Eerder namen we u mee in onze eerste ideeën en ambities voor een vernieuwd dorpsplein of dorpshart in Mierlo-Hout. Het dorpsplein is daarbij de plek waar mensen graag komen om te winkelen, om mensen te kijken, om op een terras te zitten, om … om van alles eigenlijk.

Centraal in onze opvatting staat een drietal kernwaarden. Dat zijn verbinding, passie en gemeenschapszin. Deze waarden willen we in zowel het proces op weg naar een nieuw dorpsplein gebruiken, alsook in de concrete uitwerkingen van de openbare ruimte, groen, gebouwen en de sociale structuren. 

Graag willen we met deze koers meer voor de wijk gaan betekenen. En zowel woonzorgcentrum Alphonsus als het Kindcentrum Mierlo-Hout meer betrekken bij de wijk en de wijk meer betrekken bij Alphonsus en het Kindcentrum. Dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Heeft u een idee hoe we dat het best kunnen doen? Laat het ons weten.

Over hoe het dorpshart er straks uit komt te zien, weten we nog heel weinig. Wel dat er woningen zullen komen in verschillende prijsklassen en waarschijnlijk in de huur en in de koop. Veel woningen, misschien wel de meeste, zullen ook een goed gelijkvloers programma kennen, en daarmee aantrekkelijk zijn voor een breed publiek. Op deze plek in Ons Mierlo-Hout en via onze website en Facebook zullen we u ook in formeren over de stand van zaken in deze ontwikkelingen.

Op dit moment hebben we twee onderzoeken uitgezet. Eén naar de verkeerskundige situatie van de Hoofdstraat en directe omgeving. En één naar de stedenbouwkundige context. Samen zullen deze inzicht geven in de knelpunten die we ervaren én in mogelijke verbeterpunten. In maart kunnen we waarschijnlijk iets melden over de eerste resultaten van deze studies.

Tot slot, even terug naar onze ambitie van een dorpsplein waar verbindingen naar de wijk vanzelfsprekend zijn. Dat beeld van verbindingen zouden we graag benutten in een logo. Nu kwam ik laatst een logo tegen van een buitenlandse wijk, ver weg van hier, dat een verzameling liet zien van allerlei elementen die het leven mooi maken. Een optimistisch beeldmerk waar de zin in het leven van af straalt. Zouden we, vroeg ik me af, ook zo’n soort logo kunnen maken voor ons dorpsplein en dorpshart. En zouden we dat samen met de wijk kunnen maken? En wat voor verzameling van dingen horen daar dan bij? Iets met carnaval waarschijnlijk, of het ijsje dat je eet op een bankje. Wilt u ons helpen om dit logo te maken? 

Op 28 maart zullen wij ’s avonds aanwezig zijn tijdens de wijkbijeenkomst in de Geseldonk. Daar zullen we graag vertellen over de stand van zaken op weg naar een nieuw dorpsplein. Maar zeker zo belangrijk vinden we het om uw mening te horen over wat we aan het doen zijn . Alle suggesties zijn welkom. Maar wachten tot 28 maart hoeft natuurlijk niet. Via alex @ dorpspleinmierlohout.nl zijn uw reacties meer dan welkom.

Metamorfose hart Mierlo-Hout

HELMOND – Woningen erbij, uitbreiding van de school, omvorming van het woonzorgcentrum en een weg die alleen nog voor bestemmingsverkeer is. Dat zijn de belangrijkste elementen in een miljoenplan om het hart van Mierlo-Hout om te vormen tot een  dorpsplein.   

Artikel van Hans van de Ven in ED, 06-10-18

Drie grote partijen hebben elkaar gevonden in een grote metamorfose van Mierlo-Hout: scholenkoepel Qliq, zorgorganisatie Savant en woningstichting Compaen. Ze waren alle bezig met toekomstplannen en zien de voordelen om samen op te trekken. Inmiddels zijn ook de ondernemersvereniging Mierlo-Hout, de wijkraad, de pastoor en de gemeente bij het plan betrokken.

Alphonsus

,,Savant en Compaen zaten samen aan tafel om dat er met woonzorgcentrum Alphonus  iets moet gebeuren”, zegt Joost Lobée, directeur van de woningstichting. ,,Het gebouw stamt uit de jaren zeventig/tachtig. Compaen is eigenaar van de dertig appartementen boven de Jumbo – Houtvoort genaamd – die intern verbonden zijn met Alphonsus. We willen dat de wijk bij het woonzorgcentrum naar binnen komt.”

Qliq was bezig om drie katholieke basisscholen in Mierlo-Hout samen te voegen. Leerlingen van ’t Baken en de Jorisschool worden ondergebracht op de St. Odulfus, dat een Kindcentrum wordt. Daarvoor komt er een nieuw stuk bij het monumentale gebouw aan de Slegersstraat, voor 250 extra kinderen. 

Zes nullen

,,Voor zowel Compaen, Savant als Qliq gaat het om bedragen van zes nullen met een getal ervoor. Samen valt er meer uit te halen”, benadrukt  bestuursvoorzitter Jan van der Heijden van Qliq.  Projecten moeten elkaar niet in de weg zitten maar juist aanvullen, vinden de verschillende partijen. 

Al eerder werd bekend dat Compaen op het braakliggende terrein tegenover de Houtse Bazar veertig appartementen en tien grondgebonden woningen gaat bouwen. ,,En we hebben nog een grasveld aan de Houtse Parallelweg. Daar willen we ook iets mee doen”, aldus Lobée. In een eerste concept staat er twintig woningen aangegeven. Maar die grond kan ook eerst tijdelijk gebruikt worden als parkeerplaats, als de verbouwing van Alphonsus plaatsvindt. Zo grijpt alles in elkaar.

De Hoofd­straat is nu een weg die de wijk in tweeën snijdt. Het moet een weg worden die naar het hart toe leidt. Rob van Haren, Bestuursondersteuner Qliq

Bij het totale plan speelt de Hoofdstraat een belangrijke rol. ,,Het is nu een weg die de wijk in tweeën snijdt. Het moet een weg worden die naar het hart toe leidt”, klinkt het poëtisch uit de mond van Rob van Haren, bestuursondersteuner van Qliq. Dus niet meer voor doorgaand maar alleen bestemmingsverkeer. Met ondernemers wordt gekeken of ze op de juiste plek zitten. 

Hoofdstraat vanaf het spoor.
Hoofdstraat vanaf het spoor. © FotoMeulenhof

Alex Sievers,  ‘conceptontwikkelaar’, is gevraagd het plan mee vorm te geven: ,,Mierlo-Hout is een hechte gemeenschap. Wat het mist, is een dorpsplein waar alles samenkomt.”

Er vindt nu eerst een onderzoek plaats om alle mogelijkheden in beeld te brengen. Daar betaalt de gemeente aan mee. Het totale plan zal zo’n acht jaar in beslag nemen.