Grondwerk Voorstadhalte

Het werken aan een modern Dorpsplein in Mierlo-Hout is eerder deze week écht zichtbaar geworden. Er is gestart met het woon- en bouwrijp maken van het terrein Voorstadhalte bij het spoor aan de Hoofdstraat. Deze werkzaamheden zullen ook de komende wintermaanden verder gaan. Naar verwachting kan dan in het voorjaar van 2020 worden begonnen met de bouw van 40 sociale huurappartementen en 10 vrijesectorwoningen.

Nieuwe dorpsplein van Mierlo-Hout moet voor meer reuring zorgen

HELMOND – Het nieuwe dorpshart van Mierlo-Hout krijgt langzaam vorm. Er wordt weliswaar nog niets gebouwd of verbouwd, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Reuring moet er komen in de wijk.

Artikel van Bianca Clerx in ED 12-11-19. Klik hier om te lezen op ed.nl

Kinderen van de basisschool hebben een moestuin bij Alphonsus. De bewoners van het zorgcentrum helpen een handje en verzorgen de plantjes tijdens de vakanties. Op het terras van het horecapaviljoen drinken de ouders koffie nadat ze hun kind naar school hebben gebracht of een boodschap hebben gedaan. In de kapel worden workshops gegeven over gezonde voeding en houdt de boekenclub bijeenkomsten. Op de Hoofdstraat razen een stuk minder auto’s voorbij omdat het een 30km-zone is.

Een impressie van hoe het nieuwe plein bij het winkelcentrum aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout (Helmond) er uit kan gaan zien.
Een impressie van hoe het nieuwe plein bij het winkelcentrum aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout (Helmond) er uit kan gaan zien. © Dorpsplein Mierlo-Hout

Zo zou het er straks aan toe kunnen gaan op het Dorpsplein in Mierlo-Hout. Op meer plekken moet reuring ontstaan. ,,De deuren gaan open”, zegt Ingeborg Schrama van QliQ Primair Onderwijs. ,,De drempels moeten weg. Iedereen wordt uitgenodigd zomaar binnen te lopen en elkaar te ontmoeten”, aldus projectleider Alex Sievers. ,,Veel van onze bewoners willen nu aan de Hoofdstraat wonen, want daar is wat te zien. Straks moet er overal iets te doen zijn”, zegt Anke Kuijpers van Savant Zorg. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat we er samen meer van kunnen maken dan wanneer ieder het voor zich doet. We weten alleen nog niet waar de reis eindigt”, stelt Joost Lobée van Woningstichting Compaen.

Met QliQ, Savant en Compaen, drie partijen die een groot project uitvoeren in een relatief klein gebied bij het winkelcentrum in Mierlo-Hout, is ruim een jaar geleden de basis gelegd voor een nieuw hart voor de Helmondse wijk. Samen met projectleider Sievers van Beyond Now kijken ze verder dan alleen hun eigen gebouwen; een plan waar heel de buurt iets aan heeft volgens hen. Ook de ondernemers en de wijkraad zijn nauw betrokken. En via een website en bijeenkomsten kunnen alle wijkbewoners ideeën inbrengen.

Restaurantje
Bouwplan Voorstadhalte. Een impressie van de 40 sociale huurappartementen van Woningstichting Compaen, gezien vanaf de Hoofdstraat in Helmond/Mierlo-Hout.
Bouwplan Voorstadhalte. Een impressie van de 40 sociale huurappartementen van Woningstichting Compaen, gezien vanaf de Hoofdstraat in Helmond/Mierlo-Hout. © Compaen

De buurt mist vooral een restaurantje blijkt uit de reacties. Op de impressies van hoe het nieuwe plein zou kunnen worden, is dan ook alvast een horecapaviljoen ingetekend. Maar ook de gasterij van het zorgcentrum zou in die zin iets kunnen betekenen. Voorzichtig wordt gekeken of meer zaken zich in het winkelcentrum kunnen vestigen. En als het aan de plannenmakers ligt wordt de Hoofdstraat een 30km-zone en dus veel minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. ,,Per etmaal rijden er nu 11.000 motorvoertuigen over de Hoofdstraat. Dat zal bijna de helft worden als het een 30km-zone is’’, aldus Sievers op basis van onderzoek. 

,,Met de Kasteelherenlaan en de Brandevoortsedreef zijn er al mooie omleidingen”, zegt Cor van Rijsingen van de ondernemersvereniging en de wijkraad. Hij benadrukt dat de winkels wel goed bereikbaar moeten blijven voor hun klanten. ,,Horeca in het winkelcentrum zou mooi zijn. Maar misschien kunnen er ook andere zaken bij komen, winkels, een kapper of zaken die gerelateerd zijn aan zorg.”

Terug naar de plannen van QliQ, Savant en Compaen waar het mee begon. In het voorjaar start de bouw van 40 sociale huurwoningen van Compaen. Als het project met de naam Voorstadhalte rond kerst 2021 klaar is kan een aantal van de 155 bewoners van Alphonsus daar tijdelijk naartoe verhuizen zodat het zorgcentrum vernieuwd kan worden. Kuijpers: ,,Met meer appartementjes waar bewoners zelfstandiger leven in plaats van op een afdeling.’’

 Intussen zal ook de bouw van een nieuwe QliQ-basisschool voor de 400 tot 450 leerlingen van de gefuseerde Odulfus, Het Baken en Jorisschool beginnen. Die heeft al een nieuwe naam: In het Hart van het Hout. Een braakliggend terrein van Compaen aan de Houtse Parallelweg kan parkeerplaats worden. ,,Door een andere looproute te creëren, zorg je ook weer voor meer reuring’’, zegt Sievers.

Iedere partij heeft zijn eigen doelen, regels en budgetten. Maar dat is volgens hen geen obstakel. ,,Soms moet je dingen gewoon slimmer inrichten”, aldus Schrama. Het is een ingewikkelde puzzel, maar een die wel te leggen is, is de overtuiging van de plannenmakers. Het duurt acht tot tien jaar voordat alles gerealiseerd is.

Thema avond ontwikkeling Dorpsplein Mierlo-Hout

Gisteren organiseerde de CDA een zeer goed bezochte thema avond over de ontwikkelingen rond het Dorpsplein. Alex Sievers vertelde over de ambities van de tijd initiatiefnemers waar het gaat om verkeer, parkeren, vastgoedontwikkeling, het community concept en de plank zoals ons die voor ogen staat. Joost Lobee van Compaen vertelende over de Voorstadhalte, het eerste project binnen het Dorpsplein dat het eerst gerealiseerd gaat worden. Naar verwachting start de bouw van deze 40 sociale huurwoningen en 10 vrije sector koopwoningen in het eerste kwartaal van 2020. Als afsluiting van de thema avond voerden we een korte en levendige discussie over enkele elementen die zouden kunnen bijdragen aan een nog boeiender Dorpsplein Mierlo-Hout.

Voorstadhalte in het ED

Het Eindhovens Dagblad besteedt met een bijdrage van Bianca Clercx aandacht aan het project Voorstadhalte. Klik hier om het artikel op ed.nl te lezen.

Sociale huur en koop in hartje Mierlo-Hout, Helmond

HELMOND – Het terrein bij het spoor en de Hoofdstraat tegenover de Houtse Bazar in Mierlo-Hout ligt al jarenlang braak. Maar zoals het er nu naar uitziet komt daar over een paar maanden verandering in. De bedoeling is dat in het voorjaar wordt begonnen met de bouw van woningen aan de Hoofdstraat.

Het plan met de naam Voorstadhalte omvat veertig sociale huurwoningen voor Woningstichting Compaen. Het appartementengebouw komt aan de Hoofdstraat. Verder voorziet het bouwplan in tien koopwoningen van de Van Busselgroep, parallel aan het spoor. Alles wordt gebouwd door het Helmondse familiebedrijf Van Bussel.

Het bouwproject is onderdeel van een groter plan om Mierlo-Hout een nieuw dorpshart te geven. Daarin werken corporatie Compaen, scholenkoepel Qliq en zorgorganisatie Savant nauw samen.

Voorstadhalte

Woningstichting Compaen werkt aan de ontwikkeling van de Voorstadhalte, de driehoek die begrensd wordt door de Hoofdstraat, de spoorlijn en de schoolgebouwen van In het Hart van Hout. Naast de 41 sociale huurappartementen van Compaen komen er 10 grondgebonden koopwoningen. Met de bouw wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2020 gestart. 

Connecting & sharing

Het is hartje zomer. Over slechts enkele weken herdenken we 75 jaar bevrijding van Mierlo-Hout. Dorpsplein Mierlo-Hout is in september uiteraard ook van de partij, al was het maar omdat het dorpsplein waaraan wij werken een prachtige ontmoetingsplek voor iedereen is, voor oud, voor jong, om verhalen uit te wisselen en elkaar te verrijken met onze ervaringen. In dat kader organiseren we ook een feestelijke markt op 14 september, van 13:00-17:00 uur op het dorpsplein aan de Hoofdstraat tussen Savant Alphonsus, In het Hart van het Hout en de St. Lucia kerk. Onder meer de Stichting Herdenkingsmonument, de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout met diverse winkeliers en de wijkraad nemen deel aan de markt.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf staat de zon hoog aan de hemel en is de temperatuur zeer aangenaam. Het voelt alsof er meer mogelijk is in het leven dan wanneer we gebukt gaan onder een zwaar wolkendek. De atmosfeer ademt vrijheid. De atmosfeer ademt het oog hebben voor elkaar. Onwillekeurig komt dat moment van 75 jaar geleden in mijn hoofd, dat ik niet zelf heb meegemaakt, maar waarbij ik het geluk van het hervinden van de vrijheid meer dan ooit voel. En besef dat dat moment vooral gehaald is door samenwerking. Door te verbinden en kennis en ervaringen te delen.
Op mijn vakantieadres ervaar ik het ook. Omdat de omstandigheden gunstig zijn, open je je gemakkelijker voor anderen, praat je wat vaker (en met veel plezier) met mensen die je de rest van het jaar links zou laten liggen en gaat alles wat minder gehaast. En en passant ben je nog wat meer van betekenis voor jezelf en voor anderen. Conclusie: als de omstandigheden er naar zijn dan ontstaat vanzelf dat gemeenschapsgevoel dat we eigenlijk heerlijk vinden. Met andere woorden, laten we dan samenwerken om zo optimaal mogelijke omstandigheden hiervoor te creëren. 

Vanzelfsprekende ontmoetingen

Het was mooi om te zien. Die interactie tussen jong, oud, raadsleden, wethouders en toevallige passanten. Op 23 maart jl. brachten het college van B&W en raadsleden een bezoek aan verschillende bijzondere plekken en initiatieven in Mierlo-Hout. Zo ook aan het Dorpsplein in wording. Om het bezoek te faciliteren hebben we wat gezelligheid gebracht, een enkele marktkraam opgezet, koffie, thee en ander lekkers  (waarover hierna meer) geserveerd. En wat gebeurt er? Mensen raken met elkaar in gesprek. Schoolkinderen, senioren en andere inwoners van Mierlo-Hout. Wat zou er gebeuren als we met eenzelfde spontaniteit waarop we deze ochtend organiseerden, nog net wat meer creativiteit zouden aanboren?