Home

Waar gaan we voor?

De plek waar iedereen graag vertoeft. Waar je na het eten nog even kunt voetballen op straat. Of waar je je zondagochtendoefeningen doet. Waar je geniet van openluchtoptredens of andere festiviteiten. Waar je heerlijk rustig in je eigen tempo je boodschappen komt doen. Waar je tóch nog een kopje koffie neemt op het terras. Waar je heerlijk woont. Of waar je lekker op een bankje de dorpse levendigheid aanschouwt…

Als we onze ambities realiseren is iedereen straks van harte welkom in het nieuwe, groene, gezellige, gastvrije, schone, verkeersveilige, klimaatneutrale, energieopwekkende dorpshart van Mierlo-Hout!

Met alleen dromen komen we er natuurlijk niet. Waar staan we nu? Een coalitie van Woningstichting Compaen, Savant Zorg, QliQ Primair Onderwijs, de Wijkraad Mierlo-Hout en de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout heeft de ambitie om het dorpshart te vernieuwen. We worden daarin enthousiast ondersteund door de gemeente Helmond. Deze herontwikkeling willen we samen doen met de inwoners van Mierlo-Hout en andere lokale stakeholders. Dus heeft u concrete ideeën? Suggesties? Bijzondere aandachtpunten? We horen ze graag.

De afgelopen jaren hebben we al met verschillende partijen om tafel gezeten en een eerste reeks ideeën verzameld vanuit de gedeelde visie: het dorpshart verbindt. Onze metafoor voor het dorpshart is het dorpsplein. Wij zien het dorpsplein als uitdagende leeromgeving voor schoolkinderen, midden in de maatschappij. Waar zij vroegtijdig leren om betrokken te zijn bij hun leefomgeving en hun medemens. Het dorpsplein is ook een levendige en tegelijkertijd geborgen buitenplaats voor de oudste bewoners. Om te kunnen genieten van het leven, en om er zelf aan mee te doen. In onze optiek is het dorpsplein de plek waar iedereen naar eigen smaak woont, werkt, winkelt, leert, beweegt, zorgt of verzorgd wordt, …… Dat kan omdat we maatwerk leveren. Met elkaar. Maatwerk, afgestemd op mensen met verschillende leeftijden en leefstijlen, met ruimte voor eigen initiatieven en wensen. Doet u mee?

Inmiddels hebben we de stedenbouwkundige lijnen van het toekomstige dorpsplein vastgelegd. Daarin zijn zo’n vier verschillende gebieden te onderscheiden. Gebieden die als vanzelfsprekend in elkaar overvloeien. Zo is er de zone aan weerszijden van de Hoofdstraat. Waar In het hart van het Hout en het huidige Savant Alphonsus elkaar als het ware raken en waarlangs verschillende winkels en andere voorzieningen zijn gevestigd. Dan is er de kloostertuin rond de kapel, een groene zone die de Hoofdstraat verbindt met de Kardinaal van Enckevoirtstraat. Het derde gebied is de zone tussen het spoor, de kloostertuin, de Van Enckevoirtstraat en de Pastoor Elsenstraat, langs de half verdiepte parkeergarage die we hier gaan realiseren. Tot slot is er het schoolplein tussen In het Hart van het Hout, de Slegersstraat en de spoorlijn.

In oktober zullen we starten met de herbestemmingsprocedure. Dan zullen we verschillende onderwerpen, waaronder verkeer, exacte bebouwingshoogten en programma,  ook nader uitwerken.

Nieuws

De kapel

In Dorpsplein Mierlo-Hout zullen de meeste bestaande panden van woonzorgcentrum Savant Alphonsus plaatsmaken voor nieuwbouw. Eén gebouwtje blijft in ieder geval staan. En wordt vernieuwd. Dat is de in 1930 gebouwde kapel op het binnenterrein van Alphonsus. Deze is nu nog verscholen, maar in de plannen voor het nieuwe Dorpsplein krijgt de kapel een prominente …

Contact

Meer informatie via alex @ dorpspleinmierlohout.nl