Home

Droomt u even met ons mee?

De plek waar iedereen graag vertoeft. Waar je na het eten nog even kunt voetballen op straat. Of waar je je zondagochtendoefeningen doet. Waar je geniet van openluchtoptredens of andere festiviteiten. Waar je heerlijk rustig in je eigen tempo je boodschappen komt doen. Waar je tóch nog een kopje koffie neemt op het terras. Waar je heerlijk woont. Of waar je lekker op een bankje de dorpse levendigheid aanschouwt…

Als we onze ambities realiseren is iedereen straks van harte welkom in het nieuwe, groene, gezellige, gastvrije, schone, verkeersveilige, klimaatneutrale, energieopwekkende dorpshart van Mierlo-Hout!

Met alleen dromen komen we er natuurlijk niet. Waar staan we nu? Een coalitie van Woningstichting Compaen, Savant Zorg, QliQ Primair Onderwijs, de Wijkraad Mierlo-Hout en de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout heeft de ambitie om het dorpshart te vernieuwen. En dat willen we samen doen met de inwoners van Mierlo-Hout en andere lokale stakeholders. Dus heeft u concrete ideeën? Suggesties? Bijzondere aandachtpunten? We horen ze graag.

Het afgelopen jaar hebben we al met verschillende partijen om tafel gezeten en een eerste reeks ideeën verzameld vanuit de gedeelde visie: het dorpshart verbindt. Onze metafoor voor het dorpshart is het dorpsplein. Wij zien het dorpsplein als uitdagende leeromgeving voor schoolkinderen, midden in de maatschappij. Waar zij vroegtijdig leren om betrokken te zijn bij hun leefomgeving en hun medemens. Het dorpsplein is ook een levendige en tegelijkertijd geborgen buitenplaats voor de oudste bewoners. Om te kunnen genieten van het leven, en om er zelf aan mee te doen. In onze optiek is het dorpsplein de plek waar iedereen naar eigen smaak woont, werkt, winkelt, leert, beweegt, zorgt of verzorgd wordt, …… Dat kan omdat we maatwerk leveren. Met elkaar. Maatwerk, afgestemd op mensen met verschillende leeftijden en leefstijlen, met ruimte voor eigen initiatieven en wensen. Doet u mee?

Hoe het dorpsplein er precies uit moet gaan zien, weten we nog niet. Ook niet hoe groot of hoe klein het is, of waar het precies begint of eindigt. Daar willen we dit jaar met Mierlo-Hout aan gaan werken. Dat zullen we onder meer doen door met de wijk in gesprek te gaan op enkele informatiedagen en werksessies. Afwisselend zullen dan concrete en abstracte onderwerpen aan bod komen. Zoals hoe het dorpsplein zowel goed bereikbaar, autoluw en verkeersveilig kan worden, en hoe we dat kunnen combineren met slimme parkeeroplossingen. Om slechts één voorbeeld te geven. De bevindingen uit de sessies nemen we mee in verkennende studies met verkeersadviseurs, ontwerpers en andere deskundigen.

Nieuws

In Mierlo-Hout werken Savant Zorg, Woningstichting Compaen, QliQ Primair Onderwijs, de ondernemersvereniging Mierlo-Hout, de Wijkraad Mierlo-Hout, JYB Architecten, Beyond Now én de gemeente Helmond samen aan de herbestemming van zorgcentrum Alphonsus en enkele aangrenzende percelen. Het huidige verpleeghuis maakt de komende jaren plaats voor een buurt waar mensen naar elkaar omzien, waar mensen prettig wonen, …

Met één klik weet je alles over elk perceel in de wijk; Mierlo-Hout proefgebied omgevingsplan

HELMOND – Mag ik een schuur bouwen in mijn tuin en kan ik dat oude tuinhuisje dan slopen en die boom kappen of moet ik vergunningen hebben? Met één druk op de knop is straks te zien wat er op je eigen of andermans terrein mag. Alle regels worden gebundeld in de omgevingsplannen die gemeenten …

Grondwerk Voorstadhalte

Het werken aan een modern Dorpsplein in Mierlo-Hout is eerder deze week écht zichtbaar geworden. Er is gestart met het woon- en bouwrijp maken van het terrein Voorstadhalte bij het spoor aan de Hoofdstraat. Deze werkzaamheden zullen ook de komende wintermaanden verder gaan. Naar verwachting kan dan in het voorjaar van 2020 worden begonnen met de bouw van 40 …

Contact

Meer informatie via alex @ dorpspleinmierlohout.nl