Inloop 30 januari goed bezocht

Maandag, 30 januari, hebben Savant en Compaen voor buurtgenoten en ondernemers van Dorpsplein in de Kapel van Alphonsus een inloopmiddag georganiseerd rondom de herontwikkeling van Savant Alphonsus en de ontwikkeling van het nieuwe Dorpsplein. Er was te zien en er werd verteld wat we de afgelopen tijd hebben gedaan, waar we nu staan met de planvorming en wat we de komende tijd gaan doen. Ook is ruim stilgestaan bij de redenen waarom deze herontwikkeling belangrijk is voor wonen en zorg in de toekomst.

De inloopmiddag is goed bezocht en bezoekers zijn beantwoord op vragen over het project en de globale planning. De gestelde vragen worden in een lijst van Vraag & Antwoord gezet en op deze website geplaatst. Savant en Compaen willen in de toekomst vaker een inloop organiseren om belangstellenden op de hoogte te houden van de voortgang van het project.

Ook het ED bezocht de inloopmiddag en plaatste dit bericht in de krant op 1 februari 2023.

Update bestemmingsplanprocedure Dorpsplein Mierlo-Hout

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad van Helmond het bestemmingsplan goedgekeurd voor Helmond/’t Hout/Hoofdstraat/ Pastoor Elsenstraat. Dit nieuwe bestemmingsplan is nodig om de bouwplannen mogelijk te maken op het terrein van Savant Alphonsus en het aangrenzende perceel van Compaen aan de Houtseparallelweg. Tot en met 14 oktober kon bij de Raad van State beroep worden ingediend tegen het bestemmingsplan.

We hebben vernomen dat belanghebbenden hier gebruik van hebben gemaakt en inderdaad beroep hebben ingesteld. Dit betekent dat de Raad van State een beroepsprocedure opstart. Het zal naar verwachting ongeveer een jaar gaan duren voordat zij een uitspraak doet in deze zaak. Dat levert helaas een vertraging op voor de herontwikkeling van het huidige Savant Alphonsus.

’28-woningen’ niet meer verhuurd

Per 1 mei 2022 worden de huurwoningen in het blok ’28-woningen’ niet meer verhuurd. De bewoners zijn verhuisd naar de Voorstadhalte aan de overzijde van de Hoofdstraat. De tijdelijke huurders hebben elders woonruimte gevonden. Van de mogelijkheid om tijdelijk Oekraïense vluchtelingen te huisvesten in de 28-woningen is door gemeente Helmond geen gebruik gemaakt. Elders bleek voldoende noodopvang met betere tijdelijke faciliteiten beschikbaar bleek.

Dorpsplein in Eindhovens Dagblad

De kapel achter Savant Alphonsus is afgelopen jaar volledig verbouwd. De komende tijd gaan medewerkers van Savant Zorg hier flexwerken. Over een tijdje wordt de ruimte ook gebruikt als expositieruimte om de plannen van het Dorpsplein Mierlo Hout te laten zien. En in de toekomst kunnen verenigingen en schoolklassen er terecht voor vergaderingen, workshops of uitvoeringen. De kapel is het enige gebouw dat blijft staan in het nieuwe Dorpsplein.

Een journalist van het Eindhovens Dagblad bezocht de Kapel en interviewde Anke Kuijpers van Savant Zorg en Joost Lobée van Compaen. Zij schreef een artikel over de plannen. Bekijk het artikel via deze link: https://www.ed.nl/helmond/wonen-en-zorg-van-de-toekomst-komen-samen-in-nieuw-mierlo-houts-hart~a949972b/

Kerst of geen kerst

Het klinkt haast te zoet in een tijd waarin het wederzijdse vertrouwen aan het inzakken is: Dorpsplein Mierlo-Hout is er op gericht om om te zien naar elkaar. Om oog te hebben voor mensen die het net wat minder makkelijk hebben dan wijzelf. Mensen die om zorg vragen en mensen die het gewoon leuk vinden om eens een praatje te maken, om zo af en toe ideeën en meningen tegen iemand anders aan te houden. Mensen zoals jij en ik. Voor de mensen en organisaties die werken aan Dorpsplein Mierlo-Hout maakt het niet uit of het kerst is of niet. De kerstgedachte die vraagt om goed nabuurschap herkennen we het hele jaar door.

Om die houding ook in de praktijk te brengen, werken we met Dorpsplein Mierlo-Hout aan een buurt die onderlinge ontmoetingen stimuleert. Dat doen we door verschillende plekken te maken in de openbare ruimte, grotere en kleinere. Plekken in het groen waar veel mensen samen kunnen komen om bijvoorbeeld een yoga les te kunnen volgen, samen kunnen dansen of mogelijk een theaterstuk te kunnen opvoeren of aanschouwen. En plekken die juist intiemer van aard zijn om met z’n tweeën of drieën een kopje thee te kunnen drinken en de dingen van de dag door te nemen.

Variatie in gebouwen

Dat doen we ook door een divers programma aan woningen en andere ruimten te bouwen. Anders dan in de huidige situatie kent Dorpsplein Mierlo-Hout straks ook woningen voor mensen die geen zorg nodig hebben. We werken aan een mix van goedkopere en duurdere woningen die in verschillende gebouwen zullen worden gerealiseerd. Twee van die gebouwen staan langs de Hoofdstraat. Hier hebben de woningen een mooi uitzicht op de drukte van de straat, het verkeer, de school en de nieuwbouw van de Voorstadhalte. Andere woningen krijgen juist uitzicht op de kloostertuin die verscholen ligt achter de Hoofdstraat. Deze uitzichten zullen wat rustiger zijn omdat er geen doorgaand verkeer is. Tegelijkertijd wordt ook de kloostertuin een levendig gebied voor wandelaars en door de diverse voorzieningen die rond de kloostertuin komen te liggen. In de zone tussen de Houtse Parallelweg en de Pastoor Elsenstraat komt een vijftal woongebouwen. In sommige daarvan combineren we wonen met zorg en kantoren voor Savant Zorg.

Juist door het realiseren van een gebied met een variatie aan woningen en voorzieningen werken we aan omgeving waar ontmoetingen laagdrempelig van aard zullen zijn. Voor iedereen: bewoners, bezoekers en mensen die straks werken in Dorpsplein Mierlo-Hout. Om samen het hele jaar door iets van de kerstgedachte waar te kunnen blijven maken. Hoe mooi is het dan dat in de kloostertuin nog een mooie kapel staat. Kapellen en kerst hebben toch iets gemeenschappelijks. De kapel is gebouwd in 1930 en wordt momenteel prachtig verbouwd tot een ruimte waar alles te vinden is over de ontwikkelingen rondom Dorpsplein Mierlo- Hout. Inclusief een kopje koffie of thee en een luisterend oor. 

Ruimte voor gesprekken

We nodigen Mierlo-Hout graag uit om vanaf februari 2022 een kijkje te komen nemen in de verbouwde kapel. En om met ons in gesprek te gaan. Je bent van harte welkom. Voor nu wensen we je allereerst een heel gezond en mooi 2022. En wil je nu al iets delen met ons? We horen graag van je.