Zo zien de plannen er uit voor de nieuwe buurt op de plek van zorgcentrum Alphonsus in Mierlo-Hout

HELMOND – Zo’n tweehonderd nieuwe huurwoningen, waarvan een deel in een toren aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout. Een autovrije kloostertuin, veel groen en een parkeergarage bij de Houtse Parallelweg. Het nieuwe plaatje voor het terrein waar nu nog woonzorgcentrum Alphonsus staat is getekend.

Artikel in ED van Bianca Clerx, 30-10-20

Savant Zorg, Woningstichting Compaen en QliQ Primair Onderwijs werken al een paar jaar samen met projectleider Alex Sievers van Beyond Now aan een plan voor een nieuw dorpshart voor Mierlo-Hout. Het stedenbouwkundig plan is in concept klaar. Alphonsus maakt plaats voor een nieuw buurtje.

Specifieke zorg

Naast supermarkt Jumbo is een appartementencomplex van acht hoog ingetekend. Andere gebouwen tellen drie of vier verdiepingen. In totaal komen er zo’n tweehonderd woningen in allerlei soorten, maten en prijsklassen voor mensen met en zonder zorgvraag. Savant en Compaen gaan ze verhuren. 

De traditionele verpleegafdelingen verdwijnen grotendeels; mensen gaan in appartementen wonen en krijgen daar de nodige zorg. Voor mensen met dementie komen er verschillende woningen, ingericht voor de specifieke zorg die deze groep nodig heeft. Daarnaast is er in het gebied ruimte voor kantoren en zorgbedrijfjes zoals een fysio- en podotherapeut.

Zicht op de kloostertuin van de nieuwe buurt in het centrum van Mierlo-Hout.
Zicht op de kloostertuin van de nieuwe buurt in het centrum van Mierlo-Hout. © JYB architecten

Sievers realiseert zich dat die hoogbouw middenin de Helmondse wijk misschien wat massaal kan overkomen. ,,Er komen meer woningen dan er nu zijn, maar er komt ook meer groen. Het wordt voller maar er komt ook meer diversiteit. Aan de Hoofdstraat wordt alles opengebroken, aan de andere kant wordt geparkeerd. Dit is een duurzaam en tijdloos ontwerp, waar je ook in de toekomst goed mee vooruit kunt.”

Een impressie van de nieuwe buurt op de plek van woonzorgcentrum Alphonsus in de Helmondse wijk Mierlo-Hout. Op de voorgrond de Pastoor Elsenstraat. In het midden de kloostertuin die de Hoofdstraat (links) verbindt met de Kardinaal van Enckevoirtstraat (rechts).
Een impressie van de nieuwe buurt op de plek van woonzorgcentrum Alphonsus in de Helmondse wijk Mierlo-Hout. Op de voorgrond de Pastoor Elsenstraat. In het midden de kloostertuin die de Hoofdstraat (links) verbindt met de Kardinaal van Enckevoirtstraat (rechts). © JYB architecten

Sievers schetst een gebied waar wijkbewoners voor allerlei activiteiten samenkomen. ,,Reuring komt er. Het moet geen terrein worden dat afgesloten is met hekken. Parkeren en gebouwen aan de randen, veel groen in het midden. Er zijn plekken met verschillende sferen, voor grote en kleine gezelschappen.”

Beweegtuin en horeca

Naast het hoge gebouw aan de Hoofdstraat komt de entree naar de kloostertuin. Die loopt tot de Kardinaal van Enckevoirtstraat, wordt autovrij en toegankelijk voor iedereen. Er komt veel groen, een beweegtuin en mogelijk horeca. De kapel wordt opgeknapt en gaat onder meer ruimte bieden voor culturele activiteiten. 

Via de kloostertuin kun je straks naar de halfverdiepte parkeergarage lopen. Die wordt gebouwd tussen de Houtse Parallelweg en de Pastoor Elsenstraat. Onder meer een braakliggend terrein van Compaen aan de Houtse Parallelweg wordt daarvoor ingezet.

Sloop in fases

Het is de bedoeling medio 2022 te beginnen met de eerste bouwwerkzaamheden. Het wachten is op de oplevering van veertig appartementen die Compaen bouwt in het plan Voorstadhalte, tegenover de Houtse Bazar. Daar verhuist een aantal huishoudens van Alphonsus naartoe. Dit najaar worden daarover gesprekken gevoerd.

Het woonzorgcentrum wordt vervolgens in fases gesloopt. In 2027 moet de nieuwe buurt klaar zijn.

Met één klik weet je alles over elk perceel in de wijk; Mierlo-Hout proefgebied omgevingsplan

HELMOND – Mag ik een schuur bouwen in mijn tuin en kan ik dat oude tuinhuisje dan slopen en die boom kappen of moet ik vergunningen hebben? Met één druk op de knop is straks te zien wat er op je eigen of andermans terrein mag. Alle regels worden gebundeld in de omgevingsplannen die gemeenten moeten maken. In Helmond komt er als eerste een voor Mierlo-Hout.

Artikel van Bianca Clerx in het ED van 15 april 2020

Er komen minder regels, informatie is eenvoudig te vinden en er wordt meer gekeken naar mogelijkheden. ,,Het uitgangspunt is ja, tenzij. Meedenken met initiatieven van inwoners”, aldus wethouder Gaby van den Waardenburg.

Wie nu een huis wil bouwen, ziet in een bestemmingsplan of dat mag op zijn perceel. Is een oprit naar de openbare weg nodig, dan moet je een uitwegvergunning aanvragen. In sommige wijken mag je je huis niet paars schilderen en is een hoge houten schutting taboe. Die informatie staat dan in een beeldkwaliteitplan. Staat er een boom in de weg of moet je de bodem saneren? Dan moet je weer bij andere loketten zijn. Straks is er één plek waar je alles kunt vinden.

Feestje op het plein?

De nieuwe Omgevingswet verplicht gemeenten omgevingsplannen te maken. Daarmee moet het een stuk gemakkelijker zijn om informatie te vinden over alle percelen. In ruimere zin dan bij bestemmingsplannen. Het omgevingsplan geeft niet alleen aan waar plek is voor een huis, een restaurant of fabriek, het gaat ook over natuur en milieu en wat nodig is voor een veilige en gezonde leefomgeving. En het geeft antwoorden op vragen als ‘mag ik een evenement organiseren op het plein in de wijk?’ en ‘kan ik mijn frietbus bij het winkelcentrum neerzetten?’. Alle gegevens die nu verdeeld zijn over tientallen wetten, richtlijnen en verordeningen worden samengebracht.  

Mierlo-Hout is voor de gemeente een fijn ‘proefgebied’ omdat de wijk alle elementen heeft – van woningen, winkels en bedrijven tot een kerk, culturele instellingen en historisch erfgoed – om heel breed ervaring op te doen met de nieuwe omgevingsplannen. ,,De wijk staat ook niet stil. Een aantal ontwikkelingen kan meteen worden meegenomen”, aldus Van den Waardenburg. Te denken valt aan het initiatief Dorpsplein Mierlo-Hout. Daarbij werken Woningstichting Compaen, Savant Zorg, QliQ Primair Onderwijs, de wijkraad en de ondernemersvereniging samen aan het vernieuwen van het hart van de wijk.

Na de zomervakantie wordt begonnen aan het plan. De zwakke en sterke punten van Mierlo-Hout worden in kaart gebracht en bewoners en ondernemers wordt gevraagd wat zij belangrijk vinden en voor de toekomst wensen. Van den Waardenburg wil de verwachtingen wel meteen een beetje temperen. ,,Het is niet zo dat we voor iedereen van alles mogelijk gaan maken. We gaan niet uit van het individuele belang, maar van wat we willen beschermen als gemeenschap.” Natuur of cultuurhistorisch erfgoed bijvoorbeeld. En soms liggen zaken al vast. ,,Je kunt niet zeggen we willen die spoorlijn niet meer.”

Na Mierlo-Hout volgt de rest van de stad. Helmond maakt voor elk van de twaalf wijken een document.  Die komen samen in één plan voor heel de stad. Tot 2029 is er de tijd om dat voor elkaar te krijgen.

De botsproef

Voor sommige gebieden moeten scherpe keuzes gemaakt worden. ‘De botsproef’, noemt Van den Waardenburg het. ,,We willen natuur houden zodat we vanuit de stad snel in het groen zijn om te wandelen en fietsen. Maar we willen ook huizen bouwen en bedrijventerreinen realiseren. Wat is belangrijker? Daar moet de gemeenteraad een besluit over nemen.”

De nieuwe wet zou op 1 januari 2021 in werking treden. Dat is voor onbekende tijd uitgesteld. Het lukt het Rijk niet om op tijd het digitale platform klaar te hebben waarop provincies, gemeenten en waterschappen alle informatie moeten publiceren en burgers gegevens kunnen bekijken en vergunningen moeten aanvragen.

Nieuwe dorpsplein van Mierlo-Hout moet voor meer reuring zorgen

HELMOND – Het nieuwe dorpshart van Mierlo-Hout krijgt langzaam vorm. Er wordt weliswaar nog niets gebouwd of verbouwd, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Reuring moet er komen in de wijk.

Artikel van Bianca Clerx in ED 12-11-19. Klik hier om te lezen op ed.nl

Kinderen van de basisschool hebben een moestuin bij Alphonsus. De bewoners van het zorgcentrum helpen een handje en verzorgen de plantjes tijdens de vakanties. Op het terras van het horecapaviljoen drinken de ouders koffie nadat ze hun kind naar school hebben gebracht of een boodschap hebben gedaan. In de kapel worden workshops gegeven over gezonde voeding en houdt de boekenclub bijeenkomsten. Op de Hoofdstraat razen een stuk minder auto’s voorbij omdat het een 30km-zone is.

Een impressie van hoe het nieuwe plein bij het winkelcentrum aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout (Helmond) er uit kan gaan zien.
Een impressie van hoe het nieuwe plein bij het winkelcentrum aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout (Helmond) er uit kan gaan zien. © Dorpsplein Mierlo-Hout

Zo zou het er straks aan toe kunnen gaan op het Dorpsplein in Mierlo-Hout. Op meer plekken moet reuring ontstaan. ,,De deuren gaan open”, zegt Ingeborg Schrama van QliQ Primair Onderwijs. ,,De drempels moeten weg. Iedereen wordt uitgenodigd zomaar binnen te lopen en elkaar te ontmoeten”, aldus projectleider Alex Sievers. ,,Veel van onze bewoners willen nu aan de Hoofdstraat wonen, want daar is wat te zien. Straks moet er overal iets te doen zijn”, zegt Anke Kuijpers van Savant Zorg. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat we er samen meer van kunnen maken dan wanneer ieder het voor zich doet. We weten alleen nog niet waar de reis eindigt”, stelt Joost Lobée van Woningstichting Compaen.

Met QliQ, Savant en Compaen, drie partijen die een groot project uitvoeren in een relatief klein gebied bij het winkelcentrum in Mierlo-Hout, is ruim een jaar geleden de basis gelegd voor een nieuw hart voor de Helmondse wijk. Samen met projectleider Sievers van Beyond Now kijken ze verder dan alleen hun eigen gebouwen; een plan waar heel de buurt iets aan heeft volgens hen. Ook de ondernemers en de wijkraad zijn nauw betrokken. En via een website en bijeenkomsten kunnen alle wijkbewoners ideeën inbrengen.

Restaurantje
Bouwplan Voorstadhalte. Een impressie van de 40 sociale huurappartementen van Woningstichting Compaen, gezien vanaf de Hoofdstraat in Helmond/Mierlo-Hout.
Bouwplan Voorstadhalte. Een impressie van de 40 sociale huurappartementen van Woningstichting Compaen, gezien vanaf de Hoofdstraat in Helmond/Mierlo-Hout. © Compaen

De buurt mist vooral een restaurantje blijkt uit de reacties. Op de impressies van hoe het nieuwe plein zou kunnen worden, is dan ook alvast een horecapaviljoen ingetekend. Maar ook de gasterij van het zorgcentrum zou in die zin iets kunnen betekenen. Voorzichtig wordt gekeken of meer zaken zich in het winkelcentrum kunnen vestigen. En als het aan de plannenmakers ligt wordt de Hoofdstraat een 30km-zone en dus veel minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. ,,Per etmaal rijden er nu 11.000 motorvoertuigen over de Hoofdstraat. Dat zal bijna de helft worden als het een 30km-zone is’’, aldus Sievers op basis van onderzoek. 

,,Met de Kasteelherenlaan en de Brandevoortsedreef zijn er al mooie omleidingen”, zegt Cor van Rijsingen van de ondernemersvereniging en de wijkraad. Hij benadrukt dat de winkels wel goed bereikbaar moeten blijven voor hun klanten. ,,Horeca in het winkelcentrum zou mooi zijn. Maar misschien kunnen er ook andere zaken bij komen, winkels, een kapper of zaken die gerelateerd zijn aan zorg.”

Terug naar de plannen van QliQ, Savant en Compaen waar het mee begon. In het voorjaar start de bouw van 40 sociale huurwoningen van Compaen. Als het project met de naam Voorstadhalte rond kerst 2021 klaar is kan een aantal van de 155 bewoners van Alphonsus daar tijdelijk naartoe verhuizen zodat het zorgcentrum vernieuwd kan worden. Kuijpers: ,,Met meer appartementjes waar bewoners zelfstandiger leven in plaats van op een afdeling.’’

 Intussen zal ook de bouw van een nieuwe QliQ-basisschool voor de 400 tot 450 leerlingen van de gefuseerde Odulfus, Het Baken en Jorisschool beginnen. Die heeft al een nieuwe naam: In het Hart van het Hout. Een braakliggend terrein van Compaen aan de Houtse Parallelweg kan parkeerplaats worden. ,,Door een andere looproute te creëren, zorg je ook weer voor meer reuring’’, zegt Sievers.

Iedere partij heeft zijn eigen doelen, regels en budgetten. Maar dat is volgens hen geen obstakel. ,,Soms moet je dingen gewoon slimmer inrichten”, aldus Schrama. Het is een ingewikkelde puzzel, maar een die wel te leggen is, is de overtuiging van de plannenmakers. Het duurt acht tot tien jaar voordat alles gerealiseerd is.