Met één klik weet je alles over elk perceel in de wijk; Mierlo-Hout proefgebied omgevingsplan

HELMOND – Mag ik een schuur bouwen in mijn tuin en kan ik dat oude tuinhuisje dan slopen en die boom kappen of moet ik vergunningen hebben? Met één druk op de knop is straks te zien wat er op je eigen of andermans terrein mag. Alle regels worden gebundeld in de omgevingsplannen die gemeenten moeten maken. In Helmond komt er als eerste een voor Mierlo-Hout.

Artikel van Bianca Clerx in het ED van 15 april 2020

Er komen minder regels, informatie is eenvoudig te vinden en er wordt meer gekeken naar mogelijkheden. ,,Het uitgangspunt is ja, tenzij. Meedenken met initiatieven van inwoners”, aldus wethouder Gaby van den Waardenburg.

Wie nu een huis wil bouwen, ziet in een bestemmingsplan of dat mag op zijn perceel. Is een oprit naar de openbare weg nodig, dan moet je een uitwegvergunning aanvragen. In sommige wijken mag je je huis niet paars schilderen en is een hoge houten schutting taboe. Die informatie staat dan in een beeldkwaliteitplan. Staat er een boom in de weg of moet je de bodem saneren? Dan moet je weer bij andere loketten zijn. Straks is er één plek waar je alles kunt vinden.

Feestje op het plein?

De nieuwe Omgevingswet verplicht gemeenten omgevingsplannen te maken. Daarmee moet het een stuk gemakkelijker zijn om informatie te vinden over alle percelen. In ruimere zin dan bij bestemmingsplannen. Het omgevingsplan geeft niet alleen aan waar plek is voor een huis, een restaurant of fabriek, het gaat ook over natuur en milieu en wat nodig is voor een veilige en gezonde leefomgeving. En het geeft antwoorden op vragen als ‘mag ik een evenement organiseren op het plein in de wijk?’ en ‘kan ik mijn frietbus bij het winkelcentrum neerzetten?’. Alle gegevens die nu verdeeld zijn over tientallen wetten, richtlijnen en verordeningen worden samengebracht.  

Mierlo-Hout is voor de gemeente een fijn ‘proefgebied’ omdat de wijk alle elementen heeft – van woningen, winkels en bedrijven tot een kerk, culturele instellingen en historisch erfgoed – om heel breed ervaring op te doen met de nieuwe omgevingsplannen. ,,De wijk staat ook niet stil. Een aantal ontwikkelingen kan meteen worden meegenomen”, aldus Van den Waardenburg. Te denken valt aan het initiatief Dorpsplein Mierlo-Hout. Daarbij werken Woningstichting Compaen, Savant Zorg, QliQ Primair Onderwijs, de wijkraad en de ondernemersvereniging samen aan het vernieuwen van het hart van de wijk.

Na de zomervakantie wordt begonnen aan het plan. De zwakke en sterke punten van Mierlo-Hout worden in kaart gebracht en bewoners en ondernemers wordt gevraagd wat zij belangrijk vinden en voor de toekomst wensen. Van den Waardenburg wil de verwachtingen wel meteen een beetje temperen. ,,Het is niet zo dat we voor iedereen van alles mogelijk gaan maken. We gaan niet uit van het individuele belang, maar van wat we willen beschermen als gemeenschap.” Natuur of cultuurhistorisch erfgoed bijvoorbeeld. En soms liggen zaken al vast. ,,Je kunt niet zeggen we willen die spoorlijn niet meer.”

Na Mierlo-Hout volgt de rest van de stad. Helmond maakt voor elk van de twaalf wijken een document.  Die komen samen in één plan voor heel de stad. Tot 2029 is er de tijd om dat voor elkaar te krijgen.

De botsproef

Voor sommige gebieden moeten scherpe keuzes gemaakt worden. ‘De botsproef’, noemt Van den Waardenburg het. ,,We willen natuur houden zodat we vanuit de stad snel in het groen zijn om te wandelen en fietsen. Maar we willen ook huizen bouwen en bedrijventerreinen realiseren. Wat is belangrijker? Daar moet de gemeenteraad een besluit over nemen.”

De nieuwe wet zou op 1 januari 2021 in werking treden. Dat is voor onbekende tijd uitgesteld. Het lukt het Rijk niet om op tijd het digitale platform klaar te hebben waarop provincies, gemeenten en waterschappen alle informatie moeten publiceren en burgers gegevens kunnen bekijken en vergunningen moeten aanvragen.

Nieuwe dorpsplein van Mierlo-Hout moet voor meer reuring zorgen

HELMOND – Het nieuwe dorpshart van Mierlo-Hout krijgt langzaam vorm. Er wordt weliswaar nog niets gebouwd of verbouwd, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Reuring moet er komen in de wijk.

Artikel van Bianca Clerx in ED 12-11-19. Klik hier om te lezen op ed.nl

Kinderen van de basisschool hebben een moestuin bij Alphonsus. De bewoners van het zorgcentrum helpen een handje en verzorgen de plantjes tijdens de vakanties. Op het terras van het horecapaviljoen drinken de ouders koffie nadat ze hun kind naar school hebben gebracht of een boodschap hebben gedaan. In de kapel worden workshops gegeven over gezonde voeding en houdt de boekenclub bijeenkomsten. Op de Hoofdstraat razen een stuk minder auto’s voorbij omdat het een 30km-zone is.

Een impressie van hoe het nieuwe plein bij het winkelcentrum aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout (Helmond) er uit kan gaan zien.
Een impressie van hoe het nieuwe plein bij het winkelcentrum aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout (Helmond) er uit kan gaan zien. © Dorpsplein Mierlo-Hout

Zo zou het er straks aan toe kunnen gaan op het Dorpsplein in Mierlo-Hout. Op meer plekken moet reuring ontstaan. ,,De deuren gaan open”, zegt Ingeborg Schrama van QliQ Primair Onderwijs. ,,De drempels moeten weg. Iedereen wordt uitgenodigd zomaar binnen te lopen en elkaar te ontmoeten”, aldus projectleider Alex Sievers. ,,Veel van onze bewoners willen nu aan de Hoofdstraat wonen, want daar is wat te zien. Straks moet er overal iets te doen zijn”, zegt Anke Kuijpers van Savant Zorg. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat we er samen meer van kunnen maken dan wanneer ieder het voor zich doet. We weten alleen nog niet waar de reis eindigt”, stelt Joost Lobée van Woningstichting Compaen.

Met QliQ, Savant en Compaen, drie partijen die een groot project uitvoeren in een relatief klein gebied bij het winkelcentrum in Mierlo-Hout, is ruim een jaar geleden de basis gelegd voor een nieuw hart voor de Helmondse wijk. Samen met projectleider Sievers van Beyond Now kijken ze verder dan alleen hun eigen gebouwen; een plan waar heel de buurt iets aan heeft volgens hen. Ook de ondernemers en de wijkraad zijn nauw betrokken. En via een website en bijeenkomsten kunnen alle wijkbewoners ideeën inbrengen.

Restaurantje
Bouwplan Voorstadhalte. Een impressie van de 40 sociale huurappartementen van Woningstichting Compaen, gezien vanaf de Hoofdstraat in Helmond/Mierlo-Hout.
Bouwplan Voorstadhalte. Een impressie van de 40 sociale huurappartementen van Woningstichting Compaen, gezien vanaf de Hoofdstraat in Helmond/Mierlo-Hout. © Compaen

De buurt mist vooral een restaurantje blijkt uit de reacties. Op de impressies van hoe het nieuwe plein zou kunnen worden, is dan ook alvast een horecapaviljoen ingetekend. Maar ook de gasterij van het zorgcentrum zou in die zin iets kunnen betekenen. Voorzichtig wordt gekeken of meer zaken zich in het winkelcentrum kunnen vestigen. En als het aan de plannenmakers ligt wordt de Hoofdstraat een 30km-zone en dus veel minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. ,,Per etmaal rijden er nu 11.000 motorvoertuigen over de Hoofdstraat. Dat zal bijna de helft worden als het een 30km-zone is’’, aldus Sievers op basis van onderzoek. 

,,Met de Kasteelherenlaan en de Brandevoortsedreef zijn er al mooie omleidingen”, zegt Cor van Rijsingen van de ondernemersvereniging en de wijkraad. Hij benadrukt dat de winkels wel goed bereikbaar moeten blijven voor hun klanten. ,,Horeca in het winkelcentrum zou mooi zijn. Maar misschien kunnen er ook andere zaken bij komen, winkels, een kapper of zaken die gerelateerd zijn aan zorg.”

Terug naar de plannen van QliQ, Savant en Compaen waar het mee begon. In het voorjaar start de bouw van 40 sociale huurwoningen van Compaen. Als het project met de naam Voorstadhalte rond kerst 2021 klaar is kan een aantal van de 155 bewoners van Alphonsus daar tijdelijk naartoe verhuizen zodat het zorgcentrum vernieuwd kan worden. Kuijpers: ,,Met meer appartementjes waar bewoners zelfstandiger leven in plaats van op een afdeling.’’

 Intussen zal ook de bouw van een nieuwe QliQ-basisschool voor de 400 tot 450 leerlingen van de gefuseerde Odulfus, Het Baken en Jorisschool beginnen. Die heeft al een nieuwe naam: In het Hart van het Hout. Een braakliggend terrein van Compaen aan de Houtse Parallelweg kan parkeerplaats worden. ,,Door een andere looproute te creëren, zorg je ook weer voor meer reuring’’, zegt Sievers.

Iedere partij heeft zijn eigen doelen, regels en budgetten. Maar dat is volgens hen geen obstakel. ,,Soms moet je dingen gewoon slimmer inrichten”, aldus Schrama. Het is een ingewikkelde puzzel, maar een die wel te leggen is, is de overtuiging van de plannenmakers. Het duurt acht tot tien jaar voordat alles gerealiseerd is.

Thema avond ontwikkeling Dorpsplein Mierlo-Hout

Gisteren organiseerde de CDA een zeer goed bezochte thema avond over de ontwikkelingen rond het Dorpsplein. Alex Sievers vertelde over de ambities van de tijd initiatiefnemers waar het gaat om verkeer, parkeren, vastgoedontwikkeling, het community concept en de plank zoals ons die voor ogen staat. Joost Lobee van Compaen vertelende over de Voorstadhalte, het eerste project binnen het Dorpsplein dat het eerst gerealiseerd gaat worden. Naar verwachting start de bouw van deze 40 sociale huurwoningen en 10 vrije sector koopwoningen in het eerste kwartaal van 2020. Als afsluiting van de thema avond voerden we een korte en levendige discussie over enkele elementen die zouden kunnen bijdragen aan een nog boeiender Dorpsplein Mierlo-Hout.

Voorstadhalte in het ED

Het Eindhovens Dagblad besteedt met een bijdrage van Bianca Clercx aandacht aan het project Voorstadhalte. Klik hier om het artikel op ed.nl te lezen.

Sociale huur en koop in hartje Mierlo-Hout, Helmond

HELMOND – Het terrein bij het spoor en de Hoofdstraat tegenover de Houtse Bazar in Mierlo-Hout ligt al jarenlang braak. Maar zoals het er nu naar uitziet komt daar over een paar maanden verandering in. De bedoeling is dat in het voorjaar wordt begonnen met de bouw van woningen aan de Hoofdstraat.

Het plan met de naam Voorstadhalte omvat veertig sociale huurwoningen voor Woningstichting Compaen. Het appartementengebouw komt aan de Hoofdstraat. Verder voorziet het bouwplan in tien koopwoningen van de Van Busselgroep, parallel aan het spoor. Alles wordt gebouwd door het Helmondse familiebedrijf Van Bussel.

Het bouwproject is onderdeel van een groter plan om Mierlo-Hout een nieuw dorpshart te geven. Daarin werken corporatie Compaen, scholenkoepel Qliq en zorgorganisatie Savant nauw samen.

Open en transparant

In februari vertelden we over onze visie op een nieuw dorpsplein in Mierlo-Hout. Het dorpsplein is daarbij de plek waar mensen graag komen om te winkelen, om mensen te kijken, om op een terras te zitten, om … om van alles eigenlijk. Deze visie combineert verschillende trajecten die al eerder zijn ingezet. En door dat te doen kunnen er kansen benut worden die we anders niet gezien zouden hebben. 

Zo is er een ontwikkeling gaande op de driehoek aan de Hoofdstraat tegen het spoor aan. Daar komen 41 sociale huurappartementen en 10 grondgebonden koopwoningen. Met de bouw wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2020 gestart. 

Daarnaast, in letterlijke en figuurlijke zin, is er een transformatie gaande van de Odulfusschool tot een Kindcentrum. Dat betekent aan de ene kant dat er meer leerlingen bij elkaar zullen komen, en aan de andere kant dat er veel meer interactie mogelijk is. Ook hier gaat de planning vooralsnog uit van een start van bouwwerkzaamheden in 2020.

Interessant is ook dat niemand de huidige verkeers- en parkeersituatie optimaal vindt. Echt niemand. De elementen die in dat kader genoemd worden zijn onder meer de drukte op de Hoofdstraat in combinatie met de steeds vaker neerdalende spoorbomen; de hinder die het links afslaan naar de Houtse Paralelweg en de Pastoor Elsenlaan met zich meebrengt en het feit dat er vaak geen parkeerplaats te vinden is. Daarbij komt nog de omstandigheid dat de drukte op de Hoofdstraat het voor verschillende ouderen en jongeren veel minder veilig maakt dan we met elkaar zouden willen. 

In de planvorming rond het dorpsplein betrekken we de voornoemde ontwikkelingen, de huidige locatie van woonzorgcentrum Savant Alphonsus en het daarachter gelegen, nu braakliggende terrein Houtse Parallelweg. We hebben het stedenbouwkundige bureau JYB gevraagd een aantal ruimtelijke scenario’s te ontwikkelen voor het dorpsplein. Enkele uitgangspunten voor die scenario’s: een open en transparant gebied, diverse functies waaronder in ieder geval wonen, welzijn en zorg, ontmoetingsruimte, horeca, ruimte om te bewegen, groen en parkeren aan de rand van het gebied. 

Eén van de scenario’s is als figuur bij dit artikel gevoegd. Dit scenario laat verschillende los in het groen geplaatste bouwblokken zien en een sterke verbinding tussen de Hoofdstraat met haar winkels, Kindcentrum, kerk, ontmoetingsplekken en het nu nog wat weggestopte hof van Alphonsus. Hoe de bouwblokken dan daadwerkelijk moeten worden geplaatst, is iets om nader uit te zoeken. Spreekt dit scenario u aan? We horen graag via de reactie.