Samen de toekomst van wonen en zorgen vormgeven

In de herontwikkeling van de locatie Savant Alphonsus houdt zorgaanbieder Savant Zorg rekening met het gegeven dat mensen meer voor elkaar moeten gaan zorgen en dat de leefomgeving dit moet faciliteren. Het zorgkantoor van CZ is partner in dit proces. 

Toen de locatie Alphonsus moest worden herontwikkeld, is gekozen voor een gezamenlijke planontwikkeling met de directe omgeving. “De locatie was veertig jaar oud”, vertelt Gerland Laureijssen, directeur van Savant Zorg. “We wilden daarbij af van het gesloten karakter van deze locatie. Om dat naar buiten te keren, hebben we de omgeving uitgenodigd om in gesprek te gaan over wat hiervoor nodig is.”

Voor de ontwikkeling van een planvisie om tot een open dorpshart te komen, heb je elkaar nodig, stelt hij. “Vandaar dat we bij die planontwikkeling de term samenredzaamheid hebben gebruikt. We kunnen de zorg niet meer leveren zoals we dit in het verleden altijd hebben gedaan, we hebben de mantelzorgers en vrijwilligers nodig om in dat dorpshart tot een inclusieve omgeving te komen.” 

Verbinding
Hierbij is voor de beschrijving van de plannen ook bewust gekozen voor de boodschap ‘Het dorpsplein verbindt’. “Die verbinding heb je nodig om de zorg naar de toekomst te blijven vormgeven”, zegt Laureijssen. “Denk aan de school die tegenover onze locatie ligt, die biedt de gelegenheid om oud en jong met elkaar te verbinden. Denk ook aan de ondernemers, met wie we samen activiteiten kunnen ontwikkelen. De kapel op ons terrein hebben we verbouwd en heropend als inspiratiecentrum om de buurt naar binnen te halen voor ontmoeting, en in het plan is ook ruimte om er eerstelijns zorgaanbod in te kunnen vestigen. Zo creëren we een mix van mensen zonder zorgvraag en met een lichte en een zware zorgvraag. Als die elkaar weten te vinden, kunnen ze ook voor elkaar zorgen.”

Die verbinding heb je nodig om de zorg naar de toekomst te blijven vormgeven.”

Corné van Groenendaal, de zorginkoper V&V bij het zorgkantoor CZ die Savant in zijn portefeuille heeft, zegt: “In aansluiting hierop speelt eigenaarschap aan onze zijde een rol om de visie naar de toekomst goed te kunnen blijven vormgeven. Als straks tweehonderd woningen gerealiseerd zijn, moeten daar geen tweehonderd mensen met een zorgvraag wonen. Het moet een mix zijn van mensen mét en zonder zorg, met eventueel ook flexwoningen voor zorgmedewerkers.” 

Goede sturing
In relatie tot de zorgplicht die CZ zorgkantoor heeft, zegt Van Groenedaal: “Ook wij zien bewegingen bij elkaar komen: een groeiend aantal mensen met een Wlz-indicatie, een dalend aantal zorgprofessionals, toenemende vergrijzing en mensen die ook bij kwetsbaarheid thuis willen blijven wonen. Tussen gezond zijn en in aanmerking komen voor een verpleeghuisindicatie zit een hele wereld. Daarop sturen met het aanbod van zorg, wonen en hulp vraagt om wat ik advance life planning noem. Als je daarvan uitgaat, ga je vanzelf ook nadenken over diversiteit in en ontwikkeling van woonvormen zoals community care vormgeven. Bij Savant zijn voor de herontwikkeling van de locatie Alphonsus alle partijen betrokken bij dit verhaal. Daarin vinden wij elkaar.”

“Daarop sturen met het aanbod van zorg, wonen en hulp vraagt om wat ik advance life planning noem.”

Vanuit de planvisie is een ontwerp gemaakt en besproken met de stakeholders. Laureijssen: “Het bestemmingsplan om het zorgcomplex om te vormen naar een zorg/wooncomplex is inmiddels door de gemeente goedgekeurd en de vervolgstappen zijn in gang gezet. Ook het programma van eisen en de eerste aanbesteding zijn geregeld. We zijn dus klaar om aan de slag te gaan en het dorpsplein samen met de omgeving te creëren.” 

Mensen betrekken
Laureijssen benadrukt het belang van het feit dat de bewoners en de medewerkers van Savant actief te betrekken bij de planontwikkeling. “In ons gedachtegoed lopen we al voor in deze transformatie, die anders werken en met elkaar omgaan met zich meebrengt”, zegt hij. “Daar moeten we ze echt in meenemen. Dat geldt ook voor het op een slimme manier inzetten van zorgtechnologie. Het wordt anders dan het was, voor beide partijen. Mantelzorgers gaan een grotere rol spelen en dat wordt makkelijker voor ze als ook de omgeving zijn rol op zich neemt.” Van Groenendaal: “In termen van personele capaciteit is het heel goed dat zorgtechnologie ook onderdeel is van het plan.”

Een ander belangrijk punt is betaalbaarheid, benadrukt Laureijssen. Een deel van de woningen moet onder de sociale huur vallen. “Dat we eigenaar van de grond zijn en het samen ontwikkelen met Woningstichting Compaen maakt het wel wat makkelijker”, zegt hij.  

“We hebben partners nodig om invulling te kunnen geven aan onze zorgplicht.”

Samen
Laureijssen zegt in Van Groenedaal een goede sparringpartner te hebben. “Hij spreekt ook met andere zorgaanbieders die met soortgelijke ontwikkelingen bezig zijn”, vertelt hij. “Het is inspirerend voor ons om van hem te horen wat op die plaatsen gebeurt.”

Omgekeerd is de samenwerking voor CZ zorgkantoor net zo waardevol, stelt Van Groenedaal: “We hebben partners nodig om invulling te kunnen geven aan onze zorgplicht. Partijen met wie we samen naar de toekomstige ontwikkelingen kunnen kijken en daarin onze koers kunnen bepalen.” 

Eén antwoord op “Samen de toekomst van wonen en zorgen vormgeven”

  1. Als lid van de centrale cliëntenraad lees ik met belangstelling de ontwikkeling van het nieuwe woon-zorg-buurt concept Savant Alphonsus. Ik geloof erg in oplossingen waarin het leveren en krijgen van zorg een onderdeel is van ons dagelijks leven en ook van de buurt waarin je woon/leeft.
    Prachtig voorbeeld in ’t Hout. hopelijk zien de bezwaarmakers dat binnenkort ook in en stoppen ze met hun bezwaarprocedure.
    groeten, Leo Overmars

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.