Kerst of geen kerst

Het klinkt haast te zoet in een tijd waarin het wederzijdse vertrouwen aan het inzakken is: Dorpsplein Mierlo-Hout is er op gericht om om te zien naar elkaar. Om oog te hebben voor mensen die het net wat minder makkelijk hebben dan wijzelf. Mensen die om zorg vragen en mensen die het gewoon leuk vinden om eens een praatje te maken, om zo af en toe ideeën en meningen tegen iemand anders aan te houden. Mensen zoals jij en ik. Voor de mensen en organisaties die werken aan Dorpsplein Mierlo-Hout maakt het niet uit of het kerst is of niet. De kerstgedachte die vraagt om goed nabuurschap herkennen we het hele jaar door.

Om die houding ook in de praktijk te brengen, werken we met Dorpsplein Mierlo-Hout aan een buurt die onderlinge ontmoetingen stimuleert. Dat doen we door verschillende plekken te maken in de openbare ruimte, grotere en kleinere. Plekken in het groen waar veel mensen samen kunnen komen om bijvoorbeeld een yoga les te kunnen volgen, samen kunnen dansen of mogelijk een theaterstuk te kunnen opvoeren of aanschouwen. En plekken die juist intiemer van aard zijn om met z’n tweeën of drieën een kopje thee te kunnen drinken en de dingen van de dag door te nemen.

Variatie in gebouwen

Dat doen we ook door een divers programma aan woningen en andere ruimten te bouwen. Anders dan in de huidige situatie kent Dorpsplein Mierlo-Hout straks ook woningen voor mensen die geen zorg nodig hebben. We werken aan een mix van goedkopere en duurdere woningen die in verschillende gebouwen zullen worden gerealiseerd. Twee van die gebouwen staan langs de Hoofdstraat. Hier hebben de woningen een mooi uitzicht op de drukte van de straat, het verkeer, de school en de nieuwbouw van de Voorstadhalte. Andere woningen krijgen juist uitzicht op de kloostertuin die verscholen ligt achter de Hoofdstraat. Deze uitzichten zullen wat rustiger zijn omdat er geen doorgaand verkeer is. Tegelijkertijd wordt ook de kloostertuin een levendig gebied voor wandelaars en door de diverse voorzieningen die rond de kloostertuin komen te liggen. In de zone tussen de Houtse Parallelweg en de Pastoor Elsenstraat komt een vijftal woongebouwen. In sommige daarvan combineren we wonen met zorg en kantoren voor Savant Zorg.

Juist door het realiseren van een gebied met een variatie aan woningen en voorzieningen werken we aan omgeving waar ontmoetingen laagdrempelig van aard zullen zijn. Voor iedereen: bewoners, bezoekers en mensen die straks werken in Dorpsplein Mierlo-Hout. Om samen het hele jaar door iets van de kerstgedachte waar te kunnen blijven maken. Hoe mooi is het dan dat in de kloostertuin nog een mooie kapel staat. Kapellen en kerst hebben toch iets gemeenschappelijks. De kapel is gebouwd in 1930 en wordt momenteel prachtig verbouwd tot een ruimte waar alles te vinden is over de ontwikkelingen rondom Dorpsplein Mierlo- Hout. Inclusief een kopje koffie of thee en een luisterend oor. 

Ruimte voor gesprekken

We nodigen Mierlo-Hout graag uit om vanaf februari 2022 een kijkje te komen nemen in de verbouwde kapel. En om met ons in gesprek te gaan. Je bent van harte welkom. Voor nu wensen we je allereerst een heel gezond en mooi 2022. En wil je nu al iets delen met ons? We horen graag van je.

Stedenbouwkundig plan

Inmiddels is het stedenbouwkundig plan voor het plandeel Alphonsus binnen Dorpsplein Mierlo-Hout gereed. De afgelopen weken hebben we het plan, dat we al in cocreatie hebben ontwikkeld, gepresenteerd aan omwonenden en andere betrokken stakeholders. We zijn er trots op dat we een omgeving hebben weten te realiseren waar grotere en intiemere plekken elkaar afwisselen. Waar de groene kloostertuin niet een afgezonderd stukje groen is, maar onderdeel van het dorp. Waar de kapel uit 1930 met een nieuwe functie de verbinding legt met de stad. En waar groen en duurzaamheid aan de basis hebben gelegen van het gehele concept.

Onderstaande korte animatie geeft een beeld van ons plan.

De kapel

In Dorpsplein Mierlo-Hout zullen de meeste bestaande panden van woonzorgcentrum Savant Alphonsus plaatsmaken voor nieuwbouw. Eén gebouwtje blijft in ieder geval staan. En wordt vernieuwd. Dat is de in 1930 gebouwde kapel op het binnenterrein van Alphonsus. Deze is nu nog verscholen, maar in de plannen voor het nieuwe Dorpsplein krijgt de kapel een prominente plaats. Tot voor kort maakte een uitvaartondernemer gebruik van de kapel, maar met de verhuizing van dit bedrijf zijn er nieuwe mogelijkheden om de kapel breder in te zetten voor ons project. 

In de plannen krijgt de kapel tezijnertijd een culturele bestemming. Tot die tijd zullen we gedurende de nieuwbouwwerkzaamheden de kapel benutten als projectbureau, presentatie- en expositieruimte. Als de plek waar je alles te weten kunt komen over de ontwikkelingen rond Dorpsplein Mierlo-Hout. Er zal een maquette komen te staan en ruimte zijn voor foto’s en films. En met name ook om samen van gedachten te wisselen over de community building waaraan we samen met de initiatiefnemers Savant Zorg, woningstichting Compaen, QliQ Primair Onderwijs, de gemeente Helmond, de ondernemersvereniging en de wijkraad werken. 

Vooralsnog gaan we ervan uit dat de werkzaamheden aan de kapel dit najaar zullen zijn afgerond. Tegelijkertijd is dit een eerste fysiek zichtbare start van de gebiedsontwikkeling op de locatie Alphonsus. Binnen Dorpsplein Mierlo-Hout is de Voorstadhalte al in aanbouw.

Vragen en antwoorden

Op de pagina Q&A (te bereiken via de menubalk) beantwoorden we de vragen die aan ons gesteld zijn tijdens het webinar van 26 januari jongstleden. Op deze pagina zullen we ook andere vragen die u mocht hebben beantwoorden.