Kapel van Alphonsus wordt ontmoetingsplek voor jong en oud in de nieuwe woonbuurt van Mierlo-Hout

HELMOND – Het terrein van Alphonsus staat aan de vooravond van een grote metamorfose. Het Savant woonzorgcentrum maakt plaats voor een nieuwe woonbuurt. De nu nog verstopte kapel krijgt een belangrijke rol als centrale ontmoetingsplek in het dorpsplein van Mierlo-Hout.

artikel van Bianca Clerx in ED 12/2/21. Klik hier om het artikel op ed.nl te lezen.

Het opknappen van de kapel uit 1930 is het startschot voor de grote transformatie van het terrein in het centrum van de Helmondse wijk. Die gaat een paar jaar duren. In fases wordt er gesloopt en gebouwd om uiteindelijk in 2030 zo’n 220 nieuwe woningen voor jong en oud en met en zonder zorg, een voor iedereen toegankelijke tuin en veel groen te hebben gerealiseerd.

Tijdelijk kantoor

,,We proberen de kapel nog dit jaar te doen. We gaan daar zelf tijdelijk kantoor houden zodat we bouw goed kunnen begeleiden. We kunnen er ook informatie zoals maquettes neerzetten van onze nieuwe woonbuurt”, aldus Anke Kuijpers van Savant Zorg. De zorgorganisatie werkt al een paar jaar samen met woningstichting Compaen, Qliq Primair Onderwijs, ondernemersvereniging, wijkraad en projectleider Alex Sievers van Beyond Now aan een plan voor een nieuw dorpshart voor Mierlo-Hout.

Waarschijnlijk wordt de kapel eerst gerenoveerd. Later volgt een grotere verbouwing. Het is nu nog niet precies duidelijk hoe die eruit moet gaat zien en welke functies er in ondergebracht worden. ,,De bouwtekeningen uit 1930 zijn in onze archieven gevonden en moeten eerst goed bekeken worden”, vertelt Kuijpers.

Koffiebar, werkplekken, leesclub?

De aanbouw van de kapel verdwijnt mogelijk. Verder is er nog van alles mogelijk. Koffiebar, werkplekken, ruimte voor workshops, een leesclub, activiteiten voor kinderen van de basisschool en bewoners van de nieuwe buurt; alle opties zijn open. ,,Het mooiste is jong en oud verbinden”, aldus Kuijpers.

Kinderen van de basisschool en bewoners van de nieuwe buurt moeten dan wel veilig de Hoofdstraat over kunnen steken. Bij de gemeente is de wens neergelegd er een 30 kilometerzone te maken om zo een autoluw pleinachtig centrumgebied te krijgen. ,,Het moet een veilig en aantrekkelijk verblijfsgebied worden. Wel goed bereikbaar voor wie er moet zijn, maar geen racebaan.”

Zicht op de kapel in de kloostertuin van de nieuwe buurt in het centrum van de Helmondse wijk Mierlo-Hout.
Zicht op de kapel in de kloostertuin van de nieuwe buurt in het centrum van de Helmondse wijk Mierlo-Hout. © JYB architecten

Aan de overkant van de Hoofdstraat werkt Compaen hard aan de bouw van veertig sociale huurappartementen. De verwachting is dat het project Voorstadhalte medio volgend jaar wordt opgeleverd. Een aantal bewoners uit de aanleunwoningen van Alphonsus verhuist daar dan naartoe. Anderen, die bijvoorbeeld meer zorg nodig hebben, krijgen elders woonruimte.

In fases verdwijnen vervolgens delen van het woonzorgcentrum, verrijst nieuwbouw, komt er een parkeergarage en worden het park en de omgeving opnieuw ingericht. In 2030 moet de nieuwe buurt helemaal klaar zijn.

Animatie stedenbouwkundig plan

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een integraal plan voor Dorpsplein Mierlo-Hout. Daarin komen programmatische, maatschappelijke, ruimtelijke, economische en ecologische elementen samen. Om het stedenbouwkundig plan van JYB architecten te tonen hebben we een animatie gemaakt. Klik hieronder om deze film van zo’n 2,5 minuten te kunnen zien.

Dorpsplein Mierlo-Hout waar bewegen en verhalen centraal zullen staan

Artikel op zorgsaamwonen.nl van Yvonne Witter 3/12/20. Lees op zorgsaamwonen.nl

Op de plek waar een woonzorgcentrum staat zijn zorgorganisatie Savant Zorg, Woningstichting Compaen en QliQ Primair Onderwijs bezig met plannen voor het creëren van een woonbuurt voor mensen zonder en met een zorgvraag. Alex Sievers van Beyond Now is procesmanager: ‘We gaan wonen, werken, zorgen en recreëren met elkaar verbinden.’ Het woonzorgcentrum wordt gesloopt, er komen 200 huurwoningen in een mix van goedkoop en duurder. De corporatie en zorgorganisatie gaan de woningen verhuren. De bewoners van het huidige woonzorgcentrum gaan wonen in appartementen en krijgen daar de zorg die zij nodig hebben. De andere woningen zijn voor mensen zonder zorgvraag, voor jong en oud. ‘Daar komen voorzieningen bij zoals een restaurant of een koffiehoek, fysiotherapeut, jeu de boulesbaan en een plek voor yoga. Dat allemaal rondom een levendig dorpsplein, waar het voor iedereen een fijne plek is om te vertoeven.’ 

Tiny forest
Er staan twee thema’s centraal, namelijk bewegen en verhalen. ‘We denken aan een beweegbox, een plek waar een gymzaal en digitale techniek samenkomen.’ Die box zou dan gebruikt kunnen worden door de school, de zorgorganisatie en mensen uit de buurt. Zo maken we combinaties die elkaar versterken.’  Alex is nu bezig met de procedure rond het bestemmingsplan. En hij is druk in gesprek met de landschapsarchitect. ‘We hebben namelijk plannen voor een kloostertuin. Hier stond vroeger een klooster. De oude kapel staat er nog. Die zal worden opgeknapt en ruimte bieden aan culturele activiteiten. De tuin moet verschillende plekken krijgen met veel sfeer en is open voor iedereen.’ Ook denken de initiatiefnemers aan het maken van een ‘tiny forest.’ Dat wordt een plek waar mensen naartoe kunnen lopen om er te recreëren. ‘We willen beweging stimuleren en weten dat mensen graag een doel hebben bij het wandelen. Dat je ergens naartoe kunt gaan. We hebben een aantal doelen bedacht waaronder een ‘tiny forest. ’Leuk, toch?’, zegt Alex.  ‘We willen veel groen in de buurt hebben.’

Blijven sjoelen
De Wijkraad Mierlo-Hout, de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout, KBO-Brabant, de inwoners, maar ook de huidige bewoners van het woonzorgcentrum denken mee met de plannen. Een 90-jarige bewoonster die sjoelmiddagen organiseert, ziet de plannen wel zitten. ‘Ik kan hier 100 worden.’ Maar wel zolang ze de sjoelmiddagen kan blijven doen. En dat is natuurlijk de bedoeling. Alex was in de jaren negentig al bezig met woonomgevingen voor senioren. ‘Toen keken mensen me raar aan als ik het over gemeenschapsvorming of communities had. Nu is het gangbaar. En hard nodig ook. Want we moeten met elkaar ouder worden en een gemeenschap vormen.’

Nog zeven jaar
Alex hoopt dat het dorpsplein over zeven jaar gereed is. ‘Wat we vooral belangrijk vinden, is dat ook tijdens de bouwactiviteiten Dorpsplein Mierlo-Hout een fijne plek is om te wonen. De samenwerking tussen de verschillende betrokkenen en de gemeente Helmond verloopt vlot.’ De initiatiefnemers kijken ernaar uit dat we straks een levendige, groene, inclusieve buurt hebben. Waar mensen kunnen wonen, werken, leren en genieten van het groen en de voorzieningen.