Stedenbouwkundig plan

Inmiddels is het stedenbouwkundig plan voor het plandeel Alphonsus binnen Dorpsplein Mierlo-Hout gereed. De afgelopen weken hebben we het plan, dat we al in cocreatie hebben ontwikkeld, gepresenteerd aan omwonenden en andere betrokken stakeholders. We zijn er trots op dat we een omgeving hebben weten te realiseren waar grotere en intiemere plekken elkaar afwisselen. Waar de groene kloostertuin niet een afgezonderd stukje groen is, maar onderdeel van het dorp. Waar de kapel uit 1930 met een nieuwe functie de verbinding legt met de stad. En waar groen en duurzaamheid aan de basis hebben gelegen van het gehele concept.

Onderstaande korte animatie geeft een beeld van ons plan.

De kapel

In Dorpsplein Mierlo-Hout zullen de meeste bestaande panden van woonzorgcentrum Savant Alphonsus plaatsmaken voor nieuwbouw. Eén gebouwtje blijft in ieder geval staan. En wordt vernieuwd. Dat is de in 1930 gebouwde kapel op het binnenterrein van Alphonsus. Deze is nu nog verscholen, maar in de plannen voor het nieuwe Dorpsplein krijgt de kapel een prominente plaats. Tot voor kort maakte een uitvaartondernemer gebruik van de kapel, maar met de verhuizing van dit bedrijf zijn er nieuwe mogelijkheden om de kapel breder in te zetten voor ons project. 

In de plannen krijgt de kapel tezijnertijd een culturele bestemming. Tot die tijd zullen we gedurende de nieuwbouwwerkzaamheden de kapel benutten als projectbureau, presentatie- en expositieruimte. Als de plek waar je alles te weten kunt komen over de ontwikkelingen rond Dorpsplein Mierlo-Hout. Er zal een maquette komen te staan en ruimte zijn voor foto’s en films. En met name ook om samen van gedachten te wisselen over de community building waaraan we samen met de initiatiefnemers Savant Zorg, woningstichting Compaen, QliQ Primair Onderwijs, de gemeente Helmond, de ondernemersvereniging en de wijkraad werken. 

Vooralsnog gaan we ervan uit dat de werkzaamheden aan de kapel dit najaar zullen zijn afgerond. Tegelijkertijd is dit een eerste fysiek zichtbare start van de gebiedsontwikkeling op de locatie Alphonsus. Binnen Dorpsplein Mierlo-Hout is de Voorstadhalte al in aanbouw.

Vragen en antwoorden

Op de pagina Q&A (te bereiken via de menubalk) beantwoorden we de vragen die aan ons gesteld zijn tijdens het webinar van 26 januari jongstleden. Op deze pagina zullen we ook andere vragen die u mocht hebben beantwoorden.

Kapel van Alphonsus wordt ontmoetingsplek voor jong en oud in de nieuwe woonbuurt van Mierlo-Hout

HELMOND – Het terrein van Alphonsus staat aan de vooravond van een grote metamorfose. Het Savant woonzorgcentrum maakt plaats voor een nieuwe woonbuurt. De nu nog verstopte kapel krijgt een belangrijke rol als centrale ontmoetingsplek in het dorpsplein van Mierlo-Hout.

artikel van Bianca Clerx in ED 12/2/21. Klik hier om het artikel op ed.nl te lezen.

Het opknappen van de kapel uit 1930 is het startschot voor de grote transformatie van het terrein in het centrum van de Helmondse wijk. Die gaat een paar jaar duren. In fases wordt er gesloopt en gebouwd om uiteindelijk in 2030 zo’n 220 nieuwe woningen voor jong en oud en met en zonder zorg, een voor iedereen toegankelijke tuin en veel groen te hebben gerealiseerd.

Tijdelijk kantoor

,,We proberen de kapel nog dit jaar te doen. We gaan daar zelf tijdelijk kantoor houden zodat we bouw goed kunnen begeleiden. We kunnen er ook informatie zoals maquettes neerzetten van onze nieuwe woonbuurt”, aldus Anke Kuijpers van Savant Zorg. De zorgorganisatie werkt al een paar jaar samen met woningstichting Compaen, Qliq Primair Onderwijs, ondernemersvereniging, wijkraad en projectleider Alex Sievers van Beyond Now aan een plan voor een nieuw dorpshart voor Mierlo-Hout.

Waarschijnlijk wordt de kapel eerst gerenoveerd. Later volgt een grotere verbouwing. Het is nu nog niet precies duidelijk hoe die eruit moet gaat zien en welke functies er in ondergebracht worden. ,,De bouwtekeningen uit 1930 zijn in onze archieven gevonden en moeten eerst goed bekeken worden”, vertelt Kuijpers.

Koffiebar, werkplekken, leesclub?

De aanbouw van de kapel verdwijnt mogelijk. Verder is er nog van alles mogelijk. Koffiebar, werkplekken, ruimte voor workshops, een leesclub, activiteiten voor kinderen van de basisschool en bewoners van de nieuwe buurt; alle opties zijn open. ,,Het mooiste is jong en oud verbinden”, aldus Kuijpers.

Kinderen van de basisschool en bewoners van de nieuwe buurt moeten dan wel veilig de Hoofdstraat over kunnen steken. Bij de gemeente is de wens neergelegd er een 30 kilometerzone te maken om zo een autoluw pleinachtig centrumgebied te krijgen. ,,Het moet een veilig en aantrekkelijk verblijfsgebied worden. Wel goed bereikbaar voor wie er moet zijn, maar geen racebaan.”

Zicht op de kapel in de kloostertuin van de nieuwe buurt in het centrum van de Helmondse wijk Mierlo-Hout.
Zicht op de kapel in de kloostertuin van de nieuwe buurt in het centrum van de Helmondse wijk Mierlo-Hout. © JYB architecten

Aan de overkant van de Hoofdstraat werkt Compaen hard aan de bouw van veertig sociale huurappartementen. De verwachting is dat het project Voorstadhalte medio volgend jaar wordt opgeleverd. Een aantal bewoners uit de aanleunwoningen van Alphonsus verhuist daar dan naartoe. Anderen, die bijvoorbeeld meer zorg nodig hebben, krijgen elders woonruimte.

In fases verdwijnen vervolgens delen van het woonzorgcentrum, verrijst nieuwbouw, komt er een parkeergarage en worden het park en de omgeving opnieuw ingericht. In 2030 moet de nieuwe buurt helemaal klaar zijn.