Uitnodiging inloopbijeenkomst Dorpsplein Mierlo-Hout

We werken hard aan de vernieuwing van de kern van Mierlo-Hout. Een project dat ons, maar zeker ook u aan het hart gaat. Dat blijkt uit de goede gesprekken die we afgelopen periode met veel mensen hebben gehad. Deze gesprekken hebben ons geholpen om tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Dit plan ligt nu ter inzage bij gemeente Helmond.
We hopen dat we binnenkort samen aan de slag kunnen gaan met het nieuwe Dorpsplein: Dé plek in Mierlo-Hout waar mensen met en zonder zorgvraag samen leven.

We wensen u mooie feestdagen en we hopen u weer te spreken in het nieuwe jaar. Op 24 januari zetten we tussen 18.30 en 20.00 uur de deuren van de Kapel van Savant Alphonsus weer voor u open. We vertellen u dan graag meer over de plannen en de stand van zaken van Dorpsplein Mierlo-Hout.

Aanpassing bestemmingsplan Dorpsplein Mierlo-Hout

Op 5 oktober hebben we omwonenden van Savant Alphonsus bijgepraat over de ontwikkelingen rondom Dorpsplein Mierlo-Hout. Vertegenwoordigers van Savant Zorg, woningstichting Compaen en gemeente Helmond waren hierbij aanwezig. In dit nieuwsbericht blikken we kort terug op deze bijeenkomst. Daarnaast leggen we u graag uit welke acties we daarna hebben ondernomen en wat de vervolgstappen zijn. 

Aanpassing van het plan 

Zoals u weet werken we sinds 2018 aan de herontwikkeling van het huidige Savant Alphonsus en het aangrenzende braakliggende grasveld aan de Houtse Parallelweg.  

Het bestemmingsplan dat nodig is voor de herontwikkeling is in augustus 2023 afgekeurd door de Raad van State. Hierna zijn Savant Zorg, woningstichting Compaen en gemeente Helmond aan de slag gegaan om het plan aan te passen.  

De belangrijkste aanpassingen die we op 5 oktober hebben gepresenteerd, zijn: 

  • De kantoorruimte voor medewerkers van het hoofdkantoor van Savant Zorg is komen te vervallen.  
  • Verschillende delen van de gebouwen zijn lager geworden. Dit is mogelijk geworden door het weghalen van de kantoorruimte en het anders inrichten van de gebouwen. 
  • Er komen meer zorgwoningen in de nieuwbouw en minder woningen voor mensen zonder zorg. Hierdoor zal het minder druk worden op de parkeerplaatsen.  
  • Het aantal parkeerplaatsen op het terrein van Alphonsus groeit naar 270 parkeerplaatsen. Hierdoor zal het minder druk worden met parkeren in de wijk rondom Alphonsus. 

Wat hebben we na de bijeenkomst gedaan? 

Tijdens de bijeenkomst van 5 oktober hebben we goede ideeën gekregen voor de plannen van Dorpsplein Mierlo-Hout.  Wij hebben naar aanleiding van aangedragen ideeën onder andere de volgende aanpassingen doorgevoerd: 

  • De buitenkant van de parkeergarage wordt aan de kant van de Pastoor Elsenstraat en aan de zijde van bakkerij Dirks aan de Houtse Parallelweg dichtgemaakt. Hierdoor zal in de wijk rondom Alphonsus geen hinder zijn van de auto’s in de parkeergarage.  
  • De totale maximale hoogte van alle gebouwen is nog eens met 1 meter verlaagd. 
  • Savant en Compaen gaan zich maximaal inzetten om de bestaande eikenboom tussen de geplande nieuwbouw en de Pastoor Elsenstraat te behouden. Een boomspecialist is ingeschakeld die dit traject verder begeleidt. Zo hopen we de boom zo goed mogelijk te beschermen tegen de geplande bouwwerkzaamheden. 

De omwonenden die bezwaar hebben gemaakt tegen het bestemmingsplan zijn eind oktober bijgepraat over de aanpassingen. Hier is met name gekeken naar de situatie die geldt voor hun woningen. 

Hoe verder? 
Wij gaan het gewijzigde plan aan gemeente Helmond aanbieden en hen hierover een besluit laten nemen. Gelet op de gevoelde maatschappelijke urgentie streven wij ernaar dit op korte termijn te doen. 

Vragen? 
Indien u nog vragen heeft over bovenstaande dan kunt u een mail sturen naar wonen@savant-zorg.nl 

Stand van zaken bestemmingsplan

Sinds 2018 werken Savant Zorg, woningstichting Compaen, gemeente Helmond en diverse andere partijen uit Mierlo-Hout aan de herontwikkeling van het huidige Savant Alphonsus en het aangrenzende braakliggende grasveld aan de Houtse Parallelweg. Op 23 augustus werd het nieuwe bestemmingsplan, wat het bouwplan mogelijk moet maken, afgekeurd door de Raad van State. Uiteraard is dat voor ons als initiatiefnemers een grote tegenvaller.

Zorg anders organiseren
De druk om een snelgroeiende groep Mierlo-Houtse senioren van goede zorg te kunnen blijven voorzien is en blijft hoog. Hiervoor is het nodig om de zorg anders te organiseren. Zoals u via de media wellicht heeft vernomen, neemt de komende jaren het aantal ouderen dat zorg nodig heeft toe. Terwijl er niet meer zorgmedewerkers bij komen. Dit betekent dat ouderen meer zelf moeten doen, bijvoorbeeld met behulp van hun familie en technologie. Én samen met mensen uit de omgeving hun dagelijkse leven moeten inrichten. Het huidige, verouderde Alphonsus biedt hier te weinig mogelijkheden in. Daarnaast blijft de vraag naar betaalbare huurwoningen voor mensen met en zonder zorgvraag in Helmond en Mierlo-Hout groot.

Hoe nu verder?

De afgelopen maand hebben we gebruikt om samen met gemeente Helmond de uitspraak van de Raad van State goed te bestuderen. We hebben bekeken wat de mogelijkheden zijn op de plek van het huidige Savant Alphonsus en het grasveld aan de Houtse Parallelweg. Hierbij houden we vast aan het beeld van een Dorpsplein Mierlo-Hout waar mensen met en zonder zorg samen wonen in een omgeving die klaar is voor de toekomst. Uiteraard houden we daarbij rekening met de uitspraak van de Raad van State en onderzoeken we waar wij omwonenden (deels) tegemoet kunnen komen in hun bezwaren tegen het plan.

Enkele voorgenomen aanpassingen op de plannen willen we graag met u delen:

Kantoren ondersteuning Savant Zorg

Savant zal haar ondersteunende diensten niet verplaatsen naar Savant Alphonsus. Daarmee vervallen de kantoren en betekent dat de gebouwen daardoor minder groot worden.

(Zorg)woningen en woningen voor intensieve zorg

Het nieuwe conceptplan omvat meer woningen voor intensieve verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Dat geldt ook voor het aantal zorgwoningen waar alleen mensen met een zorgindicatie kunnen wonen. Hierdoor komen er minder ‘reguliere’ huurwoningen terug in het plan. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen past bij deze gewijzigde verdeling.

Meer informatie? Kom naar de inloop bijeenkomst op 5 oktober

Wij nodigen u van harte uit om de eerste gewijzigde opzet te komen bekijken onder het genot van een kop koffie op donderdag 5 oktober van 19:30 – 21.00 uur in de kapel van Savant Alphonsus. Deze is bereikbaar via de ingang aan de Hoofdstraat 176.
Graag tot ziens op 5 oktober aanstaande.

26 mei behandeling beroep bestemmingsplan

In juli 2022 heeft de gemeenteraad van Helmond het bestemmingsplan goedgekeurd voor Helmond/’t Hout/Hoofdstraat/ Pastoor Elsenstraat. Hiertegen is beroep ingediend bij de Raad van State. Op 26 mei 2023 wordt het beroep door de Raad van State behandeld. Het duurt daarna nog 6 tot 12 weken voordat de Raad van State uitspraak doet.

Update bestemmingsplanprocedure Dorpsplein Mierlo-Hout

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad van Helmond het bestemmingsplan goedgekeurd voor Helmond/’t Hout/Hoofdstraat/ Pastoor Elsenstraat. Dit nieuwe bestemmingsplan is nodig om de bouwplannen mogelijk te maken op het terrein van Savant Alphonsus en het aangrenzende perceel van Compaen aan de Houtseparallelweg. Tot en met 14 oktober kon bij de Raad van State beroep worden ingediend tegen het bestemmingsplan.

We hebben vernomen dat belanghebbenden hier gebruik van hebben gemaakt en inderdaad beroep hebben ingesteld. Dit betekent dat de Raad van State een beroepsprocedure opstart. Het zal naar verwachting ongeveer een jaar gaan duren voordat zij een uitspraak doet in deze zaak. Dat levert helaas een vertraging op voor de herontwikkeling van het huidige Savant Alphonsus.

’28-woningen’ niet meer verhuurd

Per 1 mei 2022 worden de huurwoningen in het blok ’28-woningen’ niet meer verhuurd. De bewoners zijn verhuisd naar de Voorstadhalte aan de overzijde van de Hoofdstraat. De tijdelijke huurders hebben elders woonruimte gevonden. Van de mogelijkheid om tijdelijk Oekraïense vluchtelingen te huisvesten in de 28-woningen is door gemeente Helmond geen gebruik gemaakt. Elders bleek voldoende noodopvang met betere tijdelijke faciliteiten beschikbaar bleek.

Dorpsplein in Eindhovens Dagblad

De kapel achter Savant Alphonsus is afgelopen jaar volledig verbouwd. De komende tijd gaan medewerkers van Savant Zorg hier flexwerken. Over een tijdje wordt de ruimte ook gebruikt als expositieruimte om de plannen van het Dorpsplein Mierlo Hout te laten zien. En in de toekomst kunnen verenigingen en schoolklassen er terecht voor vergaderingen, workshops of uitvoeringen. De kapel is het enige gebouw dat blijft staan in het nieuwe Dorpsplein.

Een journalist van het Eindhovens Dagblad bezocht de Kapel en interviewde Anke Kuijpers van Savant Zorg en Joost Lobée van Compaen. Zij schreef een artikel over de plannen. Bekijk het artikel via deze link: https://www.ed.nl/helmond/wonen-en-zorg-van-de-toekomst-komen-samen-in-nieuw-mierlo-houts-hart~a949972b/